Sociale werken die gesteund worden door Lions Club Gent.

De financiële middelen van Lions Club Gent werden in den beginne besteed aan een aantal Gentse sociale werken. De Club zocht echter een eigen initiatief te steunen en zo ontstond Lionshulp VZW, een tehuis voor 15 minderjarige meisjes. Hiervoor werd een herenhuis in huur genomen aan de Rooseveltlaan. In 1971 ging de Club echter over tot de bouw van een eigen home voor 25 meisjes aan de Golfweg 1 te Gent.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit leden van Lions Club Gent. De home betrekt sinds 1971 gratis de gebouwen die eigendom blijven van Lions Club Gent. In 1996 en 1997 werden belangrijke verbouwings-en moderniseringswerken uitgevoerd aan de home. De club investeerde toen rechtstreeks 175.000 € waardoor deze home volledig beantwoordt aan de strenge eisen die door de overheid worden opgelegd.

In 1982 werd samen met de Ronde Tafel Gent 3 de VZW Dennenhof, manège voor hersenverlamden te Landegem opgericht. Spastische kinderen en volwassenen kunnen hier genieten van hippotherapie: paardesport voor de bewegingsgestoorde mens.

De club telt jaar na jaar ontelbare liefdadigheidsacties die omwille van hun wederkerend karakter vaak het nieuws niet meer halen, doch die desalniettemin broodnodig blijven.

Maandelijks, jaar in jaar uit, vervoeren clubleden, in samenwerking met andere clubs, gehandicapten naar hun geliefkoosde zaterdagmiddagactiviteit. De club neemt met een aantal andere Lions Clubs uit Gent deel aan de jaarlijkse voedselactie van de Voedselbank.

Andere initiatieven waaraan eveneens steun werd verleend zijn de Multiple Sclerose Liga, De Heide te Merelbeke, Rozemarijn. Lions Club Gent kwam zuster club Lions Scaldis ter hulp met een bijdrage van 50.000 € om hun prachtige oeuvre “ De Schelp” eveneens te moderniseren.

Tenslotte heeft Lions Club Gent tijdens de laatste jaren zware inspanningen geleverd om financieel ter hulp te komen van de Gentse vzw Habbekrats.